Taisyklės

Taisyklės ir sąlygos

Reklamos forumas Siteforum.eu teikia svetainių reklamos paslaugas

Siteforum.eu neatsako už forumo paslaugų teikimo tokius trikdžius: hostingo sutrikimus, įvairius piratavimo veiksmus bei virusų sukeltą žalą, interneto tiekėjo sutrikimus ir už kitus trikdžius, kilusius ne dėl mūsų kaltės

Bendros sutarties sąlygos


Naudodamiesi Siteforum.eu reklamos forumu, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su esamomis sąlygomis bei taisyklėmis ir privalėsite jų laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis visų sąlygų, tada šiuo forumu naudotis neturite teisės

Forumas valdomas jo paties savininko, kuris vienas turi teisę atnaujinti ir kitaip keisti taisykles bei sąlygas

Taisyklės gali būti keičiamos bet kada, apie tai informuojant pačiame forume – jos įsigalioja iš karto po paskelbimo

Forumas pasilieka teisę keisti ir pildyti kategorijų bei kitus pavadinimus be išankstinių vartotojų, patalpinusių svetaines ar kitą turinį, įspėjimo

Privaloma laikytis visų forumo taisyklių, o jeigu dėl tam tikros priežasties viena iš taisyklių tampa iš dalies ar visiškai negaliojanti, tai neliečia likusių taisyklių sąlygų, jos lieka galiojančios – jų laikytis yra privaloma

Vartotojai įsipareigoja naudotis šio formumo paslaugomis, niekaip nepažeisdami visų sąlygų, taip pat sąžiningos konkurencijos ir LR teisės aktų reikalavimų

Svetainės įkėlimas į forumą yra mokamas – kaina 3 eur. Svetainės ar kitos Jūsų informacijos, esančios forume, redagavimas kainuoja 3 eurus

Svetainės į forumą įtraukiamos neribotam laikui

Pagrindinės taisyklės

Norėdami, kad Jūsų svetainė forume būtų patvirtinta, prašome laikytis šių reikalavimų:

Pasirinkite tinkamą kategoriją

Įrašykite aiškų pavadinimą bei aprašymą. Aprašymai turi būti be gramatinių klaidų, lietuviškomis raidėmis, be reklaminių šūkių ir nereikalingų skyrybos ženklų

Draudžiama įtraukti į reklamos forumą tą pačią svetainę kelis kartus (bei įtraukti skirtingus svetainės puslapius)

Svetainės turinys neturi žeisti LR konstitucijoje ar įstatymuose numatytų reikalavimų

Siūlomas svetaines peržiūrime ir mes nusprendžiame, ar jas patvirtinsime ar ne

Į forumą griežtai draudžiama talpinti svetaines, kurios pažeidžia įstatymus, arba įvairiais būdais bando pakenkti svetainės lankytojams

Prašome laikytis šių taisyklių ir sąlygų

Svetainių forumas Siteforum.eu pasilieka teisę keisti taisykles ir sąlygas be išankstinio vartotojų įspėjimo

Draudžiama naudoti forumą ir jame esantį turinį neteisėtiems veiksmams bei sandoriams vykdyti ir sukčiavimui

Svetainės negali pažeisti trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (bei teises į intelektinę nuosavybę)

Svetainių reklamos forumas https://www.siteforum.eu yra griežtai moderuojamas bei prižiūrimas, todėl ne visos svetainių nuorodos gali būti čia patalpinamos. Atmesime nuorodas į warez, pornografijos ir visus kitus panašius puslapius

Gavę svetainę peržiūrai, mes per kelias dienas ją patikrinsime ir jums atsakysime. Jeigu nuoroda neveikianti ar svetainėje aprašoma veikla yra pasikeitusi – jinai bus šalinama iš forumo be perspėjimo

Siteforum.eu forumas nėra ir nebus atsakingas už svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikiame patys ir iš to kilusias visas pasekmes)

Mes neatsakome už jokią žalą ir nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojas naudodamasis forumu ir jo paslaugomis, jeigu forumo vartotojai siųsdami, patalpindami ir kitais būdais perduodami padaro viešai prieinamą bet kokią forume esančią informaciją

Klientui negalint naudotis mokamomis paslaugomis dėl trečiujų asmenų kaltės, užmokestis klientui negrąžinamas

Lankytojo pareigos ir įsipareigojimai

Lankytojas turi teisę pateikti nuorodą peržiūrai. Apsilankius forume ir/ar pateikus nuorodą peržiūrai, vartotojui nedelsiant taikomos visos šios taisyklės bei sąlygos

Svetainės nuoroda turi nukreipti tik į forume pateiktos informacijos atitinkantį turinį. Draudžiama talpinti pornografinę, erotinę, rasizmą ir neapykantą kurstančią, smurtą ir agresiją skatinančią, įžeidžiančią informaciją. Šių reikalavimų nesilaikant,  svetainės nuoroda su visa esančia informacija be atskiro nuorodos savininko įspėjimo bus šalinama. Visa informacija apie nuorodos autorių ir jo pažeidimus reikalui esant bus perduota teisėsaugai

Teisiniai ginčai

Forumo savininkas vykdo veiklą pagal LR galiojančius teisės aktus ir jų nustatyta tvarka. Bet kokie kilę ginčai bus sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka ir LR teisme pagal forumo savininko buveinės vietą